מיחזור פסולת אלקטרונית

השירות פונה לעסקים בלבד ולא ללקוחות פרטיים

במדינת ישראל, קיים חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות המחייב יצרנים, יבואנים ומשווקים של ציוד אלקטרוני לאסוף ולטפל בפסולת אלקטרונית

מטרת חוק זה לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, כדי לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מציוד חשמלי ואלקטרוני ומסוללות ומצברים ולמנוע את הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים ושל פסולת ציוד וסוללות.

לקריאת החוק המלא

אנחנו בשרותי אקולוגיה, מספקים ללקוחותינו את סל השירותים המלא לטיפול בחומרים מסוכנים וביניהם גם מיחזור פסולת אלקטרונית על כל סוגיה. (בהתאם לחוק).

ניתן לפנות עוד היום למחלקת המכירות על מנת לפנות ללא עלות (פרט לסוללות) ובצירוף פסולות נוספות ובמסגרת חתימה על הסכם מול תאגיד המחזור הרלוונטי את הפסולת האלקטרונית שלכם.

הפינוי ידווח כחוק באמצעות התאגידים למשרד להגנת הסביבה.

פנו אלינו עוד היום להוספת השירות בפינוי הבא!

לפני שמזמינים מתייעצים