פינוי וטיפול בשמנים משומשים

בית >> שירותי החברה >> פינוי פסולת מוצקה ונוזלית >> פינוי וטיפול בשמנים משומשים

על פי התקנות למניעת מפגעים, שמן משומש מוגדר שמן שנעשה בלתי ראוי לצורכי סיכה, בידוד וכיוצא באלה כתוצאה משימוש, מאחסנה, מטלטול או מסיבה דומה אחרת לרבות שאריות שמן שנאגרו במסנן משומש.


מי נדרש לפנות שמן משומש?

מפעלים, מוסכים, תחנות סיכה, מחליפי שמנים ולמעשה כל עסק העושה שימוש במעל 20 ל' שמן.

מי נדרש להחזיק בהיתר רעלים עבור שמן משומש?

כל עסק המחזיק 5 טון ומעלה, מחויב בהחזקת היתר רעלים.

חשוב מאוד לוודא קבלת אישורים מתאימים לאחר פינוי השמן.

בעל עסק הנדרש בפינוי פסולת זו ולא יציג אישורי השמדה – צפוי להיענש.

לפני שמזמינים מתייעצים