פרויקטים

אנו פועלים עבור מגוון ענפים ומספקים שירות מותאם ע"ב פתרונות סביבתיים בטכנולויות מתקדמות פרי פיתוח החברה.
הפרויקטים מנוהלים ע"י צוותי מומחים שפועלים על פי עקרונות ברורים בשקיפות מלאה.

מיון פסולת

הגעה לשטח עם צוות כימאים, ועובדים מקצועיים וביצוע זיהוי, ראשוני, סימון והפרדה של הפסולת

דגימות פסולת

ביצוע דגימות מקצועיות ע"י, צוות מורשה ומוסמך ע"י רשות, ההסמכה לדיגום

אריזה וארגון פסולת

ביצוע אריזה מחדש ע"י צוות מיומן, אספקת אריזות תקניות והפעלת כלים ייעודיים לאריזה מחדש

אתם צריכים לדעת

כל העבודות והשירותים מתבצעים ע"י צוות מקצועי ומוסמך לביצוע העבודה עם פסולת חומרים מסוכנים

פרויקטים