תקן 45001 ISO

עלה שרותי אקולוגיה נסקרה ונבחנה ע"י המכון לבקרה ואיכות IQC ונמצאה מתאימה לדרישות התקן 45001  האישור תקף לטיפול פינוי ושינוע חומ"ס. ייעוץ הקמה ואחזקת מערכות לטיפול בשפכים, אספקת תשתיות למערכות לטיפול בשפכים.


תעודת 45001 להורדה