היתר רעלים

בית >> אודות החברה >> רישיונות >> היתר רעלים

היתר רעלים ניתן מהמשרד להגנת הסביבה מיום ה- 02/08/2023 עד יום 01/08/2024 לחברת שרותי אקולוגיה עבור:
תחנת מעבר לטיפול והעברת פסולת חומרים מסוכנים, שטיפת כלים ומיחזור פלסטיק, מתכות וזכוכית, מיון חומרים מסוכנים, גריסת תרופות אבקתיות פגות תוקף, ניקוב ודחיסה של מכלי אירוסולים, השמדת פלורוסנטים, סינון בוצות אורגניות (פילטר פרס), שטיפה, דחיסה וגריסה של אריזות שהכילו חומרים אורגניים ואנאורגניים וייבוש בוצות אנאורגניות, טיפול בפסולת אלקטרונית, גריטה ופינוי אמולסיות ושמנים.

פירוט העיסוקים המאושרים לחברת שרותי אקולוגיה בהיתר הרעלים:

  • ייצוא
  • אריזה
  • העברה
  • הובלת רעלים
  • מחזור
  • שימוש
  • שינוע חומרים מסוכנים
  • ניפוק
  • אחסנה
  • אחזקה

היתר רעלים מסמך להורדה