תחנות כוח חח"י

בית >> תחנות כוח חח"י

מה בוצע בפרוייקט?

הקמת מתקני טיהור וסינון שפכים של תחנות הכוח: אשדוד, חיפה, וחדרה בשיתוף עם חברה מדרום אפריקה לטיפול בכל שפכי מערכות הקירור ומערכות הוכלת הכימיקלים.