פרוטארום עכו

בית >> פרוטארום עכו

מה בוצע בפרוייקט?

שאיבה סינון והפרדה של אגני בוצת כספית בכמות של 250 טון לאגן ושאריות ותחתיות מיכלי חומ"ס