אוניברסיטאות

בית >> אוניברסיטאות

מה בוצע בפרוייקט?

זיהוי מיון ואריזה מחדש פסולת מעבדות מחקר ופיתוח של מוסדות אקדמיים – בן גוריון, טכניון, אריאל, ועוד…