שירותים מרכזיים

גשרים

אנרגיה

ביטחון

רשימת כל השירותים

 • חלל והגנה
 • ניהול נכסים ועושר
 • רכב
 • בנקאות ושווקי הון
 • פרויקטים ותשתיות הון
 • הנדסה ובנייה
 • חלל והגנה
 • ניהול נכסים ועושר
 • רכב
 • בנקאות ושווקי הון
 • פרויקטים ותשתיות הון
 • הנדסה ובנייה
 • חלל והגנה
 • ניהול נכסים ועושר
 • רכב
 • בנקאות ושווקי הון
 • פרויקטים ותשתיות הון
 • הנדסה ובנייה

תחלום בגדול
השראה לעולם

חברה העוסקת בשירות, תחזוקה ותיקונים של מנועי הובלה ומגדשי טורבו בגז פליטה.

◎    זמינות מפעלים מובטחת וביטחון תפעולי
◎    הקלה על משאבי התחזוקה של החברה עצמה
◎    תנאי הפעלה משופרים
◎    עלויות שקופות

תחלום בגדול
השראה לעולם

חברה העוסקת בשירות, תחזוקה ותיקונים של מנועי הובלה ומגדשי טורבו בגז פליטה.

מאמרים מעניינים