ייצוא פסולת להתמרה

תנו למומחים לטפל ובסופו של דבר, לייצא את הפסולת האורגנית שמכילה חומרים מסוכנים להתמרה בחו"ל! הפסולת שלכם הופכת לאנרגיה ומאפשרת לעוד שכונה ליהנות מאור ואנרגית חשמל זמינה.

זה מצב אמתי של WIN-WIN, כי נכון להיום, בישראל לא מבצעים התמרה של פסולת מסוכנת ולכן היא מועברת להטמנה בקרקע או לשריפה מבוקרת, בהתאם לחוק החומרים המסוכנים משנת 1993.
עם זאת, בחו"ל נהוגה התמרת הפסולת וניתן לייצא אותה לשם על מנת להוזיל עלויות.

ייצוא פסולת וחומרים מסוכנים להתמרה נעשה בהתאם לאמנת באזל העולמית שעליה חתומות 133 מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל.
אמנה זו נחתמה בעקבות ייצוא בלתי מבוקר של פסולת תעשייתית מסוכנת למדינות עולם שלישי ופגיעה בהן.
האמנה נועדה לאפשר למדינות אלו להשתקם.

על פי האמנה, מותר למדינה לייצא פסולת מסוכנת רק למדינה אחרת החתומה על האמנה, בתנאי שיש ברשותה מפעלים ייעודיים המצויידים לטפל בחומ"ס.

על פי החוק בישראל, אסור לאדם פרטי או לתאגיד לסחור בחומרים מסוכנים, אלא אם כן ניתן היתר מיוחד מטעם הממונה במשרד להגנת הסביבה.

אישור זה ניתן לשם ייצוא למדינות המתאימות בלבד.
מוערך כי מדי שנה מיוצאים מישראל כ-20 אלף טון של פסולת מסוכנת.


לפני שמזמינים מתייעצים


    התמרה

    התמרת פסולת מסוכנת היא תהליך רגיש הדורש ציוד מתאים, הסמכה ופיקוח. הפסולת המסוכנת מיוצאת למפעלים המתאימים, הנמצאים בעיקר באירופה בכפוף לאישורים והיתרים. מיוחדים מטעם המשרד להגנה על הסביבה ומדינת ישראל. מחירי הטיפול בחומרים המסוכנים לצורך התמרתם נמוכים יותר בחו"ל ובסופו של הדבר ייצוא הפסולת לשם עוזר לשמור על הסביבה משום שאותה פסולת עוברת בסופו של דבר התמרה לאנרגיה ירוקה במקום להזיק לסביבה. להתמרה מועברת בעיקר פסולת אורגאנית בעלת ערך קלורי גבוה והיא משמשת ליצירת חשמל וקיטור במפעלי ההתמרה בחו"ל.

    הפרדת הנוזל האורגני נעשית באמצעות טכנולוגיות ייחודיות וניתן לטפל בפסולות מסוגים שונים: אירוסולים (תרסיסים), סולבנטים, ממיסים, שפכי דפוס, צבעים על בסיס אורגני.