דיגום מוסמך לפסולת מסוכנת

בית >> שירותי החברה >> ניהול פסולת כולל >>  דיגום מוסמך לפסולת מסוכנת

שירותי אקולוגיה מוסמכת לבצע דיגום פסולת מסוכנת

בהיקף הסמכה ISO-17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

אישור דיגום מוסמך לפסולת מסוכנת

להתייעצות מחייגים 072-3385504


הדיגום מתבצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ונדרש במקרים רבים:

דרישות בהיתר רעלים
אפיון פסולת
אישור מנהל רחבי
אישורי מנהל פרטני
התאמת פסולת לאתר קצה

לפני שמזמינים מתייעצים