רשיון לניהול עסק

רישיון לניהול עסק ניתן ע"י המועצה האזורית קרית גת והוא כפוף לאישור בתוקף משרותי הכבאות ולתנאי המשרד להגנת הסביבה.

רישיון העסק עבור חברת עלה שרותי אקולוגיה ניתן לעיבוד בוצות לפני שינוע, תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים ותוקפו הינו לצמיתות.

 

רשיון עסק ז-10-10 עד 31.12.2023

רשיון עסק ג-10-10 לצמיתות

רשיון עסק ד-10-10 לצמיתות

רשיון עסק ה-10-10 לצמיתות

רשיון עסק ה-10-14 לצמיתות

רשיון עסק ו-10-10 לצמיתות

רשיון עסק ז-10-14 לצמיתות

רשיון עסק 10-09 לצמיתות

רשיון עסק 10-20- עד 31.12.2028

רשיון עסק א-07-07 לצמיתות

רשיון עסק א-10-10 לצמיתות

רשיון עסק א-10-14 לצמיתות

רשיון עסק ב-05-01 לצמיתות

רשיון עסק ב-10-10 לצמיתות

רשיון עסק ג-05-03 לצמיתות

רישיון לניהול עסק – שפכים וקולחין

רישיון לניהול עסק – תחנת מעבר לאיסוף – למעט פסולת חומרים מסוכנים

רישיון לניהול עסק – טיפול בפסולת