רישיון קבלן איסוף תאגיד תמיר

חוק האריזות הריקות קובע כי לשם קיום חובותיהם בתחום, נדרשים יצרן/יבואן להתקשר בהסכם עם חברה אשר קיבלה רישיון מהמשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר", ואשר, תפעל לקיום חובותיהם.
תאגיד תמיר הינו גוף מוכר.
לתמיר קבלני איסוף מורשים המפוקחים על ידי הגוף המוכר ומעבירים דיווחים חודשיים ונתונים תחת מעקב.

חשוב להבהיר כי חוק האריזות הריקות אינו מתייחס לאריזות שהכילו חומ"ס.
אריזות ריקות שהכילו חומ"ס כלולות תחת חוק טיפול בחומ"ס.

רשיון קבלן איסוף פסולת אריזות מבתי עסק