מסמך הצהרת לקוח קטן

מסמך הצהרת לקוח קטן, במסגרתו מצהיר הלקוח כי אינו מייצר יותר מ- 50 טון פסולת מסוכנת בשנה.

הצהרת לקוח קטן מסמך להורדה