אישור מנהל רוחבי לתחנת מעבר לפסולות מסוכנות המאפשר ליצרני פסולת קטנים (מתחת ל 50 טון פסולת חומ"ס בשנה) להעביר את הפסולות לתחנת המעבר כיעד סופי וזאת ללא אישור מנהל פרטני.
האישור פורסם ב- 1.5.2015 ונכון לשתי תחנות מעבר לטיפול בחומ"ס הקיימות בישראל ביניהן, תחנת המעבר של שרותי אקולוגיה.

לצפיה באישור רוחבי 5:50 לתחנות מעבר לטיפול בחומ"ס

לפני שמזמינים מתייעצים