תקן ISO 14001

עלה שרותי אקולוגיה בע"מ נסקרה ונבחנה ע"י המכון לבקרה ואיכות IQC ונמצאה מתאימה לדרישות התקן : ISO 14001.


האישור תקף לפעולות הבאות:
ניהול מערכות כוללת לאיכות הסביבה בתחום טיפול ושינוע חומרים מסוכנים, ייעוץ, הקמה ואחזקת מערכות לטיפול בשפכים, אספקת תשתיות למערכת טיפול בשפכים.

האישור בתוקף עד: 24.03.2024


תעודת 14001 להורדה