תקן ISO 9001

עלה שרותי אקולגיה בע"מ נסקרה ונבחנה ע"י המכון לבקרה ואיכות, ונמצאה מתאימה לדרישות התקן: ISO 9001.
האישור תקף לפעולות הבאות:
טיפול, פינוי ושינוע חומרים מסוכנים, ייעוץ, הקמה ואחזקת מערכות לטיפול בשפכים, אספקת תשתיות למערכות טיפול בשפכים.

תוקף האישור: 24.03.2025


תעודת ISO 9001 להורדה