אישור שיוך מפעל לענפים מוחרגים

בית >> אודות החברה >> רישיונות >> אישור שיוך מפעל לענפים מוחרגים

החברה מוחרגת לפי תקנה 2(י)(2) בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש).

לצפייה באישור