אישור רוחבי להעברת פסולת בוצה מטיפולי שטח כימיים

העברת פסולת בוצה מטיפולי שטח כימיים וציפוי מתכות למפעל עלה שירותי אקולוגיה, היתר רעלים מס' 767948 לצורך טיפול פיסיקוכימי, D9


לאישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת

הארכת תוקף אישור מנהל רוחבי עד 02/08/2024