אישור מנהל רוחבי לטיפול בנורות פלורסנט

 

בית >> אודות החברה >> רישיונות >> אישור מנהל רוחבי לטיפול בנורות פלורסנט

אישור מנהל רוחבי לטיפול בנורות פלורסנט מאפשר ליצרן פסולות גדול (מעל 50 טון בשנה) לפנות נורות פלורסנט לטיפול בשרותי אקולוגיה כאתר קצה ללא צורך ב"אישור מנהל" פרטני.
אישור מנהל רוחבי, מקל על הלקוח מבחינה בירוקרטית- מאפשר לפנות את הפסולות ללא אישור פרטני כפי שהיה נהוג עד כה ומאפשר הוזלה בעלויות הטיפול.


מסמך אישור רחבי לפלורסטנים כפי שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה.

הארכת תוקף אישור מנהל רוחבי עד 02/08/2024