אישור מנהל לטיפול בבלוני גז קירור ריקים

 

בית >> אודות החברה >> רישיונות >> אישור מנהל לטיפול בבלוני גז קירור ריקים

אישורי מנהל רוחבי מאפשר העברת פסולת מסוכנת מסוג מסוים, בעלת מאפיינים ספציפיים לטיפול במתקנים לטיפול בפסולת ולפי תנאים שיעמוד בהם יצרן הפסולת והמפעל המטפל.


לצפיה באישור מנהל לטיפול בבלוני גז קירור ריקים

אישור זה תקף מיום 13.03.2022 ועד ליום 02.08.2024.