פרופיל החברה

בית >> אודות החברה >> פרופיל החברה

חברת שרותי אקולוגיה אימצה את השיטה הנהוגה באירופה לטיפול בפסולת, הפועלת על פי עקרונות ה-4R- פיתחה טכנולוגיות מתקדמות למימוש העקרונות על מנת להימנע מהטמנת פסולת.
מבחינת שרותי אקולוגיה, הטמנת פסולת תמיד בעדיפות האחרונה.


הפחתה- REDUCE הפחתה בייצור פסולת והפחתה בנפח ובמשקל הפסולת

מפעל שרותי אקולוגיה קולט בוצות תעשייתיות אנאורגאניות ומייבש אותן בטכנולוגיות חדישות המפחיתות את משקל הפסולת עד כ- 70% ממשקלה המקורי.

הבוצות מגיעות למפעל מתעשיות רבות ושונות כגון ציפוי מתכות (מכילות מתכות כגון – נחושת, ניקל ועוד), תעשיית הדפוס ועוד.
חלק מטכנולוגיות ההפחתה יובאו (פילטר- פרס, יבשן בוצה) וחלקן פותחו ונבנו ע"י מהנדסי החברה.

שימוש חוזר- REUSE שטיפת אריזות ואספקתם לשימוש חוזר בתעשייה ושימוש חוזר במים מהליך ייבוש

המפעל קולט אריזות ריקות שהכילו חומרים מסוכנים, בהן מתבצע הליך זיהוי ומיון ולאחריו טיפול בהתאם לתוצאות הבדיקה.

סוגי אריזות ריקות: חביות – 200 ליטר, בקבוקי מעבדה, ג'ריקנים, קוביות IBC, שקי ביג בג.

לרשות החברה טכנולוגיות שונות לשטיפת האריזות בהתאם לסוגיהם ולחומר שהכילו.
האריזות נשטפות ביסודיות לצורך שימוש חוזר.
יש לציין כי כל האריזות השטופות החוזרות לשימוש אינן מועברות לתעשיות המזון אלא רק לתעשיות כימיות או אחרות.

אחוז האריזות החוזרות לשימוש מתוך הסוגים שצוין לעיל הינו כ- 35% מכלל האריזות הנקלטות ושאר האריזות מועברות למחזור – RECYCLE.

מחזור – RECYCLE עיבוד מוצר לשם ייצור מחדש

מחזור פסולת- שרותי אקולוגיה קולטת מגוון רחב של פסולות בהן מתבצע עיבוד בטכנולוגיות שונות המביאות את החומר למצב של מוכנות למחזור- RECYCLE.

סוגי החומרים המטופלים ומועברים למחזור הם: אריזות פלסטיק – חביות, ג'ריקנים, , קוביות IBC שקי ביג בג.
אריזות מתכת – חביות, אירוסולים, פירוק מתקנים.

הטיפול בחלק מהחומרים כדוגמת פלסטיק הוא שטיפה וגריסה והעברה להמשך טיפול בתעשיית הפלסטיק.
שטיפה ודחיסת אריזות ברזל והעברה להתכה במפעלי מחזור מתכות.

התמרה- RECOVER הפיכת פסולת לאנרגיה

שרותי אקולוגיה קולטת פסולת אורגאנית בעלת ערך קלורי גבוה המשמש כחומר גלם לייצור אנרגיה.

סוגי החומרים המשמשים יסוד לחומרי גלם כאלו הם מגוונים ביותר, הן מהתעשייה והן מהמגזר הפרטי.
לדוגמא: תרסיסים לסוגיהם (הדברות, בשמים, מטהרי אוויר וכו'), צבעים על בסיס אורגאני, סולבנטים וממיסים, שפכי דפוס.

על ידי טכנולוגיות החברה ניתן לנטרל ולהפריד את הנוזל האורגאני שבתוך התרסיסים ואת המתכת (אריזה ריקה) ולהעביר למחזור מתכות.
את הנוזל מעבירה החברה כחומר גלם לייצור חשמל וקיטור.

כמו כן, טכנולוגיות החברה מסננות שפכי דפוס ומפרידות את הצבעים (פיגמנטים) מהנוזל האורגאני.
את הנוזל הנקי מייצאים כתחליף לסולר- להסקה והפיגמנטים האורגאניים מועברים כחומר גלם לשריפה והפקת חשמל וקיטור.

כמות החומרים/פסולות המועברים להתמרה- RECOVER נמצא בעלייה מתמדת בזכות טכנולוגיות "המיצוי" בתחנת המעבר ועומד היום על כ- 28%+ בשנה .