08-8601353

אליזבת'- טיפול באריזות ריקות קשות

כיום משתמשים בכל התעשיות בכמויות עצומות של אריזות ומיכלים מכל סוגי החומרים והגדלים, אשר בסיום השימוש מושלכים לפח. חומרים רבים מגיעים למפעלים באריזות שבתום השימוש הופכות לפסולת. אריזות ומיכלים רבים שנזרקו מכילים שאריות של חומרים מסוכנים, אשר יכולים לגרום נזק לבני-אדם ולסביבה הבאים איתם במגע. אריזות ומיכלים שנאספים מהלקוח מועברים לתחנת מעבר מאושרת ושם עוברים טיפול ועיבוד על מנת לנטרל את החומרים המסוכנים שבהם, כך שלא יהוו עוד סכנה ויוכלו לעבור עיבוד לשימוש מחדש כחומר גלם. לשם כך משתמשים בטכנולוגיות נטרול ושטיפה מתאימות.

התהליך עצמו מורכב מהשלבים הבאים:

  • פינוי האריזות מהלקוח וקליטה במפעל.
  • מיון, סיווג ורישום.
  • שטיפה נפרדת בהתאם למיון.
  • גריסה לפתיתים.
  • דחיסה להקטנת הנפח.
  • העברה למחזור.

לחברת שרותי אקולוגיה אישור מנהל רוחבי לטיפול באריזות ריקות.