08-8601353

שרותי אקולוגיה

חברת שרותי אקולוגיה הוקמה בשנת 1992, מאז ועד היום פועלת החברה למען הסביבה בתחום התעשייה. אנו מעניקים שירותי פינוי, טיפול והשמדת פסולת חומרים מסוכנים, פסולות תעשייה ומגוון שירותים אקולוגיים בכל חלקי הארץ. בחודש דצמבר 2016, עברה החברה למפעל מתקדם וייחודי באזור התעשייה בקריית גת.

חברת שרותי אקולוגיה אימצה את השיטה הנהוגה באירופה לטיפול בפסולת, הפועלת על פי עקרונות ה-4R:

הפחתה REDUCE: הפחתה מראש בשימוש בחומר או במוצר, שימוש חוזר REUSE: שימוש חוזר או חדשני באותו מוצר, מיחזור RECYCLE: עיבוד חומר המוביל לחסכון בחומר גלם, התמרה RECOVER: הפיכת פסולת לאנרגיה.

החברה פיתחה טכנולוגיות מתקדמות למימוש ה- 4R על מנת להימנע מפתרון הטמנת פסולת. פתרון הטמנת פסולת הינו בעדיפות האחרונה מבחינת שרותי אקולוגיה.

השירותים שלנו

טכנולוגיות לטיפול, ניטרול ומחזור אריזות ומיכלים

אריזות ריקות אשר הכילו חומרים מסוכנים, מוגדרות
כבעלות סיכון סביבתי גבוה. לשרותי אקולוגיה, טכנולוגיות פורצות דרך שטיפה ונטרול אריזות שונות שהכילו חומ"ס.

  • טיפול ניטרול ומחזור ג'ריקנים.
  • שטיפת ג'ריקנים ובקבוקי מעבדה.
  • טיפול ניטרול ומחזור חביות.
  • טיפול ניטרול ומחזור שקי ביג בג (BB).
  • טיפול ניטרול ומחזור קוביות.
  • שטיפת קוביות ומיכליות.

בין לקוחותינו

Ecology Services